دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

تماس با ما

 

 • تلفن دفتر مرکزی:

              6152

          66465213 -  66465177

          66463235  - 66463234

 

 •  تلفن بخش ویرایش:


  66486792   -  66486793

 

 • زمان تماس :

  شنبه الی چهارشنبه : 9:30 الی 17:00

            پنج شنبه :9:30  الی 13:00

 

 • صندوق پیامک :(SMS)

  09354910101

 • پست الکترونیک : 

واحد


پست الکترونیک

روابط عمومی

info@kheilisabz.com

فروش

sales@kheilisabz.com

ارتباط با مدارس

sch@kheilisabz.com