دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

دانلود بخشی از متن کتابها

 

رديف

عنوان کتاب


فرمت فايل

1

ادبيات پيش‌دانشگاهي 1 و 2

pdf

2

ادبيات فارسي دوم دبيرستان

pdf

3

ادبيات فارسي سال سوم دبيرستان

pdf

4

املاء (هفت خوان)

pdf

5

لغت و معني (هفت خوان)

pdf

6

END! READING

pdf

7

زبان انگليسي جامع كنكور

Pdf

8

زبان تخصصي

Pdf

9

زبان انگليسي جامع كنكور (كم حجم و مقوي)

Pdf

10

جغرافياي كنكور

Pdf

11

حسابان (كتاب آموزش)

Pdf

12

حسابان (پرسش‌هاي چهار گزينه‌اي)

Pdf

13

حسابان (كتاب كار)

pdf

14

ديفرانسيل2 و رياضيات پايه

Pdf

15

ديفرانسيل1

Pdf

16

دين و زندگي (دوم، سوم و پيش دانشگاهي)

Pdf

17

دين و زندگي جامع كنكور (كم حجم و مقوي)

Pdf

18

روان‌شناسي كنكور

Pdf

19

رياضي 2

Pdf

20

رياضي 3

Pdf

21

رياضيات تجربي جامع كنكور

Pdf

22

رياضي 1 تكميلي

Pdf

23

زبان فارسي 3

Pdf

24

زمين‌شناسي كنكور (كم حجم و مقوي)

Pdf

25

زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي 1

Pdf

26

زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي2

Pdf

27

زيست‌شناسي و آزمايشگاه 1

Pdf

28

زيست شناسي و آزمايشگاه 2

Pdf

29

ژنتیک مندلی

Pdf

30

  شیمی3

Pdf

31

شيمي پيش‌دانشگاهي 1

Pdf

32

شيمي پيش‌دانشگاهي2

Pdf

33

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي عربي

Pdf

34

عربي كم حجم و مقوي

Pdf

35

فوت و فن عربي

Pdf

36

عروض و قافيه و نقد ادبي

Pdf

37

برو پي كارت

Zip

38

خودم مي‌توانم

Pdf

39

قدرت

Pdf

40

كنكورت را قورت بده

Pdf

41

فيزيك 3تجربي

Pdf

42

فيزيك 3 رياضي

Pdf

43

فيزيك پيش دانشگاهي 1 تجربي (جلد 1)

Pdf

44

فيزيك پيش‌دانشگاهي1جلد اولرياضي

Pdf

45

فيزيك پيش‌دانشگاهي1 جلد دوم

Pdf

46

فيزيك پيش‌دانشگاهي2 تجربي

Pdf

47

فيزيك پيش‌دانشگاهي2 رياضي

Pdf

48

گسسته

Pdf

49

گسسته و جبر و احتمال (كم حجم و مقوي)

Pdf

50

هندسه 1 و 2 كم حجم و مقوي

Pdf

51

واژگان زبان انگليسي

Pdf

52

ضمیمه شیمی 3

Pdf