دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

با خیلی سبز همکاری کنید!
نویسنده : خیلی سبز - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
 

می خواهیم از بین خوانندگان قدیمی خیلی سبز و دانشجویان فعلی!دوستانی را انتخاب کنیم

تا درنمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت سال ٩٠ با ما همکاری کنند.در صورت تمایل به همکاری

 نام، نام خانوادگی و شماره ی تماستان را به آدرس info@kheilisabz.com بفرستید.

زمان همکاری : 10 روز کاری ! مکان همکاری : نمایشگاه کتاب تهران.

بقیشو بعداً میگیم ! ( ظرفیت شدیداً محدود ! لطفاً اصرار نفرمائید; حتی شما دوست قدیمی!)