دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

انتشار فیزیک پیش‌دانشگاهی 2 (ریاضی و تجربی)
نویسنده : خیلی سبز - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
 

فیزیک پیش‌دانشگاهی (2) در رشته‌ی تجربی و ریاضی منتشر شد.

Tinypic

Tinypic

 مقدمه مولف  
 مقدمه ناشر  
قسمتی از pdf کتاب  

فیزیک پیش‌دانشگاهی ٢ (ریاضی) ٢۴٠ صفحه / قیمت ۵٠٠٠ تومان

فیزیک پیش‌دانشگاهی ٢ (تجربی) ٢١۶ صفحه / قیمت ۴۵٠٠ تومان