دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

انتشار هندسه (1 و 2) کم حجم و مقوی و ریاضی (1) تکمیلی
نویسنده : خیلی سبز - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
 

هندسه‌ی (1و2) کم حجم و مقوی در 288 صفحه با قیمت 6200 تومان و کتاب ریاضی (1) تکمیلی در ٢۵۶ صفحه با قیمت ۵۵٠٠ منتشر شد.

 

قسمتی از pdf کتاب

 ٢٨٨ صفحه / ۶٢٠٠ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمتی از pdf کتاب 

٢۵۶ صفحه / ۵۵٠٠ تومان