مقدمه فیزیک پیش‌دانشگاهی

ابتدایی که بودم فکر می‌کردم من فقط می‌فهمم! راهنمایی که آمدم فکر کردم که من و پدرم با هم! فقط می‌فهمیم!!! دبیرستان که بودم فکر می‌کردم من و پدرم و معلم ریاضی‌مان، فیدل کاسترو، مارادونا، ابوالفضل جلیلی و محمدرضا شجریان .... . در دانشگاه به این نتیجه رسیدم که کسی چیزی نمی‌فهمد!! وقتی که چند فصل از این کتاب را خواندم خیلی با آقای نویسنده، نوشتار و ایده‌های آن احساس نزدیکی کردم و حس کردم چه قدر خوب می‌فهمد! ]احتمالاً آخرین نتیجه‌ای که به آن می‌رسم این است که همه می‌فهمیدند، جز من![

. . . حتی آلبرت اینشتین هم شاهد بود و با لبخندش تایید می‌کرد که «بابا، دمتون گرم،‌ عجب کتاب فیزیکی نوشتین!» ]‌ما عکسی از اینشتین در اتاق تالیف فیزیک داشتیم همیشه! در حال خندیدن و پیپ کشیدن![ . . .  حتی آن اتاق هم یک لحظه نتوانست بخوابد!! چون چراغش همیشه روشن بود!

در دنیایی که همه تست‌هایشان را از روی هم می‌نویسند تالیف کتابی با این همه ایده‌ی نو و بدیع با تکیه بر مفهوم فیزیکی و نه فقط جنبه‌ی ریاضی مسائل، کاری سخت بود که فکر می‌کنم به آن رسیدیم. بدون اغراق این کتاب یک جور دیگری مفهومی است! در تست‌هایش ایده‌های بکر و نو موج می‌زند. نوش جانتان!

بار اصلی کتاب بر دوش برادر و دوست عزیزم آقای مهندس محمد نوکنده بوده است که با خلاقیت و هوش سرشار و تلاشی مضاعف با همکاری استاد ارجمند جناب آقای فقیه این کتاب راتالیف کردند. صمیمانه از آن‌ها تشکر می‌کنم و با اعتماد به مولف کامل! ]به جای اعتماد به نفس[ امیدوارم کتاب‌های فیزیک دیگرمان هم به همین زودی، به همین خوبی و به همین خوشمزگی بیایند بیرون!

                                                           مواظب خودت باش!

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید