شیمی پیش‌دانشگاهی 1

 

مقدمهای برای تمام فصول!

تصور کنید در لحظهای که من این مقدمه را مینویسم ( یا لحظهای که شما آن را میخوانید) در این اتاق، در این ساختمان، در این خیابان، در این شهر، در این کشور، در کره خاکی، در منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و در کل کیهان    بی نهایت واکنش شیمیایی در حال انجام است. و کسی آنجا هست! که تمام آنها را موازنه میکند و سرعت آنها را کنترل میکند. علاوه بر آن او باید مراقب تمام گلهای سرخ باشد همانطور که او باید تمام کسانیکه گلهای سرخ را میچینند به جهنم واصل کند. او باید حرکت الکترونها و پروتونها را در تمام ابرها، کوهها، درختان و حیوانات و دریاها کنترل کند. به همه اینها اضافه کنید که او هر کسی را به سزای اعمال نیک و بدش میرساند حتی اگر ذرهای در زیر یک تخته سنگ باشد.

پیشنهاد من اینست که شما سعی کنید نظر او را به خودتان جلب کنید ! نگران نباشید او با تمام مشغلهای که دارد در انتظار من و شماست تا به او بپیوندیم. پر انرژیترین واکنش دنیا: ترکیب شدن با بینهایت و ابدیت که نتیجهاش انرژی و نور است. آنوقت، ما بجای آنکه کتاب شیمی منتشر کنیم و شما به‌جای آنکه کتاب شیمی ما را بخوانید! هر واکنشی را که در ذهنتان متصور شوید رخ میدهد! حتی اگر درست موازنه نکرده باشید! و زندگی را آنگونه که بخواهید.

این کتاب نتیجه تلاش صادقانه و شبانه روزی دوستان عزیزم دکتر مرعشی و دکتر سپهری است که در مدت تالیف و تصحیح کتاب زندگی را بر خود حرام کردند! ]البته بر ما هم حرام کردند[ از آغاز هدفمان این بود که صداقت، دقت، صحت،‌ صمیمیت و ملاحت (کنایه از املاح نمکی: مزه) را در این کتاب بگنجانیم. قضاوت آن با شما.

سپاسگزاری

سپاس ویژه از جناب آقای علی خدابخش بخاطر توجهات بیپایانشان. تشکر از تلاش پیگیر و هوش سرشار! مولفان کتاب دکتر مرعشی و دکتر سپهری. یک خیلی ممنون خیلی حسابی از دوست و همکار پرتلاش آقای مهندس محمد نوکنده که نظرات مفید و موثرش، در بهبود کیفیت کتاب انکار ناپذیر است. از جناب آقای هدایتی و خانم امینی به‌خاطر صفحه‌آرایی و هم‌چنین آقایان محمدی و عسگری که این کتاب را حروفچینی کردند متشکرم.

منتظر پیشنهادها و انتقادات اساتید و معلمان و دانش آموزان ساعی در مورد این کتاب و بقیه کتب سبز هستیم!

   ابوذر نصری

 

/ 0 نظر / 20 بازدید