مقدمه خودم می‌توانم

اگر به آدم‌بزرگ‌ها بگویید یک خانه‌ی قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلوی پنجره‌هاش غرق شمعدانی و بامش پر از کبوتر بود محال است بتوانند مجسمش کنند. باید حتماً به‌شان گفت یک خانه چندصدمیلیون‌ تومانی دیدم تا صداشان بلند شود که: وای، چه قشنگ!

یا مثلاً اگر به‌شان بگویید دلیل وجود شهریار کوچولو این بود که تو دل‌برو بود و می‌خندید و دلش یک بره می‌خواست و بره خواستن خودش بهترین دلیل وجود داشتن هرکسی است شانه بالا می‌اندازند و باتان مثل بچه‌ها رفتار می‌کنند!  اما اگر به‌شان بگویید سیاره‌ای که ازش آمده بود اخترک ب 612 است بی‌معطلی قبول می‌کنند و دیگر هزار جور چیز ازتان نمی‌پرسند. این جوری‌اند دیگر، نباید ازشان دلخور شد. بچه‌ها باید نسبت به بزرگ‌ترها گذشت داشته باشند.                                                                                                         

شهریار کوچولو ـ برگردان احمد شاملو

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
سجاد

لطفا قیمت کتاب ها رو هم بنویسید و یک جستو جوگر هم برای وبلاکتون بزارید و کتاباتو عالی هستن